Ansvar från hav till tallrik

  Miljögaranti

  Miljögarantin bidrar till att fortsätta kunna leverera goda och sunda produkter från havet. Det innebär att fiskeresurserna är bärkraftigt förvaltade och att fisket och produktion sker på ett ansvarsfullt sätt för miljön. Genom att tillämpa en hög miljöstandard i alla delar av verksamheten kan du som väljer miljögaranterade produkter försäkra dig om att dessa är producerade på ett miljöanpassat sätt.

  Miljogaranti

   Bärkraftigt fiske

   Bärkraftigt fiske

   För att bidra till bättre miljö och ett hållbart fiske används moderna linfiskebåtar med låg energi- och oljeförbrukning, vilket ger lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser. Den torsk och kolja som används fiskas alltid med krok och lina. Denna fångstmetod är mer skonsam för miljön och medför liten bifångst.

    Ansvarsfull resursförvaltning

    Ansvarsfull resursförvaltning
    Den miljögaranterade fisken kommer alltid från båtar med väl dokumenterade kvoter och har full spårbarhet från fångst till färdig produkt. Råvarorna i produkten kommer från bärkraftiga bestånd med norskt ursprung. Fisket sker långt ute till havs, vilket gör att fångst av till exempel kusttorsk undviks.

     Miljöanpassad bearbetning

     Miljöanpassad bearbetning
     Varorna bearbetas och packas i egenägda fabriker i Sverige och Norge. Detta säkerställer full spårbarhet. Denna närproduktion ger också ett miljövänligare och kortare avstånd från fångst till marknad.

      Unik märkning

      Unik märkning
      Varje förpackning har en detaljerad märkning där du kan se vart fisken är fångad - med vilken fiskebåt och i vilken fångstzon.