Fångstzoner

  Var är fisken fångad?

  All den fiskråvara som används till att producera produkter som ingår i Domstein Miljögaranti fiskas i Nordostatlanten (zon 27). Eftersom Nordostatlanten är stor har vi valt att smalna av fångstzonen i märkningen på förpackningen. 

  I bilden nedanför ser du vad som räknas som Nordostatlanten och var Barents hav och Norska havet ligger.

  Fiskekarta

  Fångstzoner i Barents hav / Norskehavet

  Våra krok/linfiskebåtar är ute och fiskar torsk och kolja i flera fångstzoner i Barents hav. Alla zonerna är längre ut än 12 sjömil vilket gör att vi kan garantera att vi inte får någon kusttorsk.

  Båtarna som fiskar sej, makrill och sill fiskar längs med den norska kusten i Norske havet. 

  På din förpackning kan du se numret och namnet på den aktuella fångstzonen där fisken i just ditt paket är fiskad. Leta rätt på numret på kartan som är samma som numret på din förpackning på och kartan bredvid.

  Fiskekarta

   

  Vill du veta vad de andra zonerna heter se nedan fångstfälts översikt.

  Fiskekarta